PostHeaderIcon Omgeving > Recreatie


Recreatie in de omgeving van Veldzicht

De Venen
In het Groene Hart van Nederland, daar waar de provincies Utrecht en Noord-Holland bij elkaar komen, ligt het veenweide- en plassengebied de Venen. Landbouw maakt ruim driekwart van het areaal uit. Daarnaast zijn De Vinkeveense Plassen en het natuurgebied Botshol de parels in dit landschap.

De Vinkeveense Plassen
Deze plassen zijn door de mens gemaakt doordat er werd afgegraven om turf mee te maken. Tegenwoordig zijn de plassen favoriet bij watersporters. Zowel zeilers, surfers, kanoërs, en andere pleziervaarders vinden hier wat ze zoeken. Maar ook vissers, duikers, zwemmers, zonaanbidders en natuur- en cultuurliefhebbers zijn bij het Plassengebied aan het goede adres.

Meer informatie:
Recreatieschap Vinkeveense Plassen
www.derondevenen.info

Natuurgebied Botshol
Een aanrader is het natuurgebied Botshol, wat avonturiers per roeiboot kunnen verkennen. Botshol is een natuurgebied van Natuurmonumenten waarin veenweiden, rietland, moerasbos, futen en waterlelies de hoofdrol spelen. Er zijn talloze zeldzame planten te bewonderen en in de Botshol leven dieren die u elders niet tegenkomt. Tussen 1 april en 15 juni (het broedseizoen) is het gebied niet toegankelijk, daarna alleen met roeibootjes, individueel of met een excursie van Natuurmonumenten die op wo. en za. morgen om 10.00u vertrekt van De Botsholse werkschuur in Waterveen, Botsholsedijk 30-32.
Inlichtingen:
VVV De Ronde Venen of Excursietelefoon Noord-West Natuurmonumenten, tel. 035-6951315.
Roeibotenverhuur:
C. Verweij, Botsholsedijk 14, 3645 CJ tel. 0297-582549;
A. Jansen, Botsholsedijk 3, 3645 CJ tel. 0294-284836.

Duiken in Vinkeveen
Op 22 juni 1999 heeft de plassenraad, het algemeen bestuur van het recreatieschap Vinkeveense plassen ingestemd met een aantal maatregelen die het duiken vanaf zandeiland 4 in de Vinkeveense plassen in betere banen moeten leiden. De hoofddoelstellingen van de maatregelen zijn het bevorderen van de veiligheid van de duikers, het bevorderen van het gebruik van het recreatie-eiland en het verhogen van de kwaliteit van het duiken ter plaatse in het algemeen.
Besloten is:

  • een voor alle scheepvaart afgesloten zone voor de oever van het zandeiland aan te wijzen.
  • dat het verboden is om zonder vergunning vanaf het zandeiland de duiksport te beoefenen

Een vergunning wordt verstrekt aan een ieder die beschikt over een geldig duikbrevet, afgegeven door NOB, PADI, IDD of een door het dagelijks bestuur daarmee gelijk te stellen organisatie. Ook degenen die les hebben bij een door het recreatieschap geregistreerde duikschool of -vereniging komen voor een vergunning in aanmerking. De duikvergunning geldt alleen voor het onmiddellijk aan de duikzone grenzende deel van de oever.
U kunt kiezen uit twee vergunningen. De eerste is een jaarvergunning, welke geldig is gedurende het kalenderjaar waarin deze wordt aangevraagd. De tweede vergunning is geldig gedurende vijf jaar na datum van aanvraag. U dient zelf de geldigheidsduur van de vergunning in de gaten te houden. Jaarvergunningen zijn ook verkrijgbaar bij Aquabusinesscenter, Baambrugse Zuwe 143b in Vinkeveen.
bron: Recreatieschap Vinkeveense Plassen

Het Veenmuseum "In de Veenen"
Door de veenafgravingen in dit gebied ontstonden de Vinkeveense Plassen. Hoe dat precies in z’n werk ging, laat het sfeervolle Veenmuseum in Vinkeveen zien. Er wordt aan de hand van kaarten en foto's een beeld gegeven van het leven en werken van de verveners, die zo'n belangrijke bijdrage hebben geleverd aan het ontstaan van de plassen.
Inlichtingen:
In de Venen, Herenweg 240, 3645 DW Vinkeveen, tel 0297-262223, www.museum-indeveenen.nl

Fort Waver-Amstel
In het gebied ligt het Fort Waver-Amstel; onderdeel van de Stelling van Amsterdam. De Stelling is een 135 kilometer lange verdedigingslinie rond de hoofdstad die tussen 1880 en 1920 door het Departement van Oorlog is gebouwd. Deze Stelling staat op de UNESCO Werelderfgoedlijst en wordt gerestaureerd door de Stichting Herstelling.
Inlichtingen:
Fort Waver-Amstel, Waverdijk 19, Waverveen, tel 0297-582578
Wijnhandel met ruimte die gehuurd kan worden voor partijen.
Foto: Jan Blankestein

Wilnisser Veenmolen
Te bezichtigen elke zaterdag van 10:00 - 16:00 uur
Inlichtingen molenaars:
Adri Vos, tel 020-6965848, mobiel: 06-28685106, veenmolenwilnis@zonnet.nl
John de Bruin, tel 035-5240484, mobiel: 06-22888961, jcm.debruin@wanadoo.nl